ટૉપ સ્ટોરીઝ

વિવિધ
મહારાષ્ટ્રના ‘મધમાખી-પુરુષ’ને મળો

અત્યારના સમયમાં બટરફ્લાય ઇફેક્ટને નવા નામ ‘બી ઇફેક્ટ’થી ઓળખાય છે. 90 ટકા લોકોને અન્ન પૂરું પાડતા 70 ટકા પાકમાં નાના કાળા અને પીળા જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ આ લાંબી અને જટીલ કુદરતી પ્રક્રિયા બદલાઈ...

મહિલા-ઉદ્યોગસાહસિક
મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો માટે સફળતા મેળવવાના 10 રહસ્યો

ઉદ્યાગસાહસિક બનવા નેટવર્કિંગ, કામની વહેંચણી જેવા ગુણો કેળવવા ખૂબ જરૂરી છે!ઉદ્યોગસાહસિક બનવું નાનીમાનો ખેલ નથી. જો તમે ઉદ્યોગસાહસિક બનવા માગો છો તો તમારા જિગરમાં અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરવાનું સાહસ હોવ...

Next