ટૉપ સ્ટોરીઝ

પ્રેરણાત્મક
એક એવા આન્ત્રપ્રેન્યોર જેણે બનાવી ખાઈ શકાય તેવી કટલરી!

પ્લાસ્ટિકની ચમચી અને પ્લેટથી છૂટકારો, અનાજથી બનેલી કટલરીનો કરો ઉપયોગ

સ્ટાર્ટઅપ
ડિલિવરી બૉયે શરૂ કર્યું સ્ટાર્ટઅપ, આજે કમાય છે લાખો!

આપણે ટેકનોલોજીના એવા સમયમાં જીવી રહ્યાં છીએ જ્યાં બધું જ તરત થઇ જવું જોઈએ. પછી ભલે મોબાઈલથી ટિકિટ બૂક કરવાની હોય કે પછી ઓનલાઈન શોપિંગ કે પછી કંઇક ખાવાનું ઓર્ડર કરવાનું હોય. બધું જ ફટાફટ થવું જોઈએ. ...

Next